Exchange için GAL (Global Adres Listesi) Desteği

TypeApp Exchange için GAL'yi (Global Adres Listesi) destekler.

Kişilerin adının üç harfini yazmaya başlayabilirsiniz ve TypeApp bunu değişim GAL dizininizden otomatik olarak tamamlar.

    Ayrıca bakınız