Yanıt Başlığı Stili nedir?

Bir postayı yanıtladığınızda, orijinal posta genellikle o postayla ilgili bazı bağlamsal bilgiler veren bir önsözle gösterilir.

İki yaygın stil vardır:

  • Mobil Başlıklar (Gmail Stili) - Şimdiye kadar kullanılan TypeApp ve esasen orijinal postayı kimin ne zaman gönderdiğini belirten tek satırlık bir başlık.
  • Tam başlıklar (Outlook Stili) - Gönderen ve Alıcıların her birinin başlık olarak gösterildiği daha ayrıntılı bir stil.

    Ayrıca bakınız