Czy można pracować tylko w trybie WiFi? Czy to działa w trybie offline?

    Zobacz też