Co to są powiadomienia VIP?

Powiadomienia VIP umożliwiają nadanie konkretnemu kontaktowi, na przykład rodzinie, znajomym lub współpracownikom, innych ustawień powiadomień, aby były łatwiejsze do odróżnienia.

Aby zmienić ustawienia powiadomień VIP, dotknij Więcej (ooo) | * Powiadomienia | Powiadomienia VIP | Określone usługi (dla kontaktów, takich jak eBay, Twitter i Amazon) lub Moje kontakty . *

Po prostu wybierz kontakt i dostosuj powiadomienie:

  • Ustaw powiadomienia VIP ** - umożliwia kontaktowi powiadomienia VIP
  • Włącz światło LED - Wyłącz / Włącz światło LED dla powiadomień.
  • Kolor diody LED powiadomienia - Skonfiguruj kolor światła LED.
  • Dźwięk przychodzący - Wyłącz / Włącz dźwięk przychodzący.
  • Niestandardowe dźwięki przychodzące - jeśli dźwięk jest włączony, możesz wybrać niestandardowy dźwięk z listy.
  • Wibracje - Wyłącz / Włącz wibracje.

** Uwaga: jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia tylko od kontaktów z włączoną obsługą VIP, w zwykłym widoku powiadomień (Więcej (ooo) | Powiadomienia ) w obszarze Tryb powiadomień wybierz opcję Tylko VIP

    Zobacz też