Jak wyświetlić załączniki?

Podczas przeglądania wiadomości e-mail z załącznikami dotknij załącznika, aby rozpocząć pobieranie, ponieważ TypeApp nie pobiera automatycznie załączników w celu zaoszczędzenia zasobów sieciowych. Stuknij raz, aby rozpocząć pobieranie, a po zakończeniu stuknij ponownie załącznik, aby wyświetlić go w odpowiedniej przeglądarce lub stuknij szary pasek, aby go zapisać.

    Zobacz też