Jak korzystać z weryfikacji dwuetapowej?

Gdy wybierzesz konto Gmail, dla którego włączono weryfikację dwuetapową, najpierw przeniesiemy Cię do ekranu uwierzytelniania dla Twojej nazwy użytkownika i hasła, a następnie z 6-cyfrowym tokenem (np. z Twojej aplikacji Google Authenticator). Tylko jeśli pomyślnie wprowadzisz odpowiednie dane uwierzytelniające dla obu, będziesz mógł dodać konto i zacząć cieszyć się TypeApp!

    Zobacz też