Co to jest folder Kosz/Archiwum? Jaka jest różnica między usuwaniem a archiwizacją? Co to jest archiwum?

Archiwum zwykle przechowuje pocztę w folderze archiwum do wykorzystania w przyszłości. Usuń zwykle umieszcza pocztę w folderze Kosz, który jest okresowo czyszczony, a także można go ręcznie usunąć na zawsze na żądanie. Dostęp do obu tych folderów można uzyskać z panelu Foldery.

Możesz wyświetlić swoje foldery, używając: Przesuń palcem od lewej krawędzi lub dotykając logo w lewym górnym rogu i wybierając żądane konto. Wybierz Kosz/Archiwum .

    Zobacz też