Błąd zbyt wielu jednoczesnych połączeń w usłudze Office365

Office 365 nakłada (dość hojny) limit liczby połączeń, które umożliwia dla danego adresu e-mail. Jeśli chcesz mieć pewność, że możesz bezproblemowo korzystać z konta Office 365 z TypeApp, zaleca się usunięcie go z innych klientów, których już nie używasz na tym koncie.

Aby to zrobić, odwiedź swoje konto w kliencie sieci Web Office 365. Stamtąd przejdź do Ustawienia (Opcje) | Ogólne | Urządzenia mobilne | Usuń połączenia, które są teraz niepotrzebne.

    Zobacz też