Obsługa GAL (Global Address List) do wymiany

TypeApp obsługuje GAL (globalną listę adresów) dla programu Exchange.

Możesz zacząć wpisywać trzy litery nazwy kontaktu i TypeApp automatycznie uzupełni je z katalogu GAL giełdy.

    Zobacz też