Gdzie mogę zobaczyć wysłane e-maile?

Twoje wysłane elementy są synchronizowane z serwerem Twojego dostawcy.

Możesz wyświetlić swoje foldery, używając: Przesuń palcem od lewej krawędzi lub dotykając logo w lewym górnym rogu i wybierając żądane konto. Wybierz Wysłane, aby zobaczyć wysłane e-maile.

    Zobacz też