Jak rozróżnić stan przeczytanych / nieprzeczytanych wiadomości e-mail?

TypeApp oznacza e-maile jako przeczytane lub nieprzeczytane:

TypeApp Czytaj nieprzeczytane

Czytane jest puste kółko, a wypełnione oznacza nieprzeczytaną wiadomość e-mail. Ponadto nadawca i temat nieprzeczytanej wiadomości e-mail będą pogrubione. Sam kolor identyfikuje konto i pomaga ustalić priorytety podczas korzystania z ujednoliconej skrzynki odbiorczej, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować konto tej wiadomości e-mail.

Możesz zmienić stan przeczytanych / nieprzeczytanych wiadomości.

    Zobacz też