Co to jest widok osób?

Widok osób to nowy i oryginalny sposób przeglądania skrzynki odbiorczej i zmniejszania jej bałaganu.

Porządkuje twoje e-maile na trzy typy:

  • Ludzie
  • Grupy
  • Usługi

Ludzie

Stuknięcie w jedną z osób otworzy listę wszystkich twoich rozmów z tą osobą.

Grupy

Dotknięcie jednej z grup spowoduje wyświetlenie wszystkich wątków e-mail grupy.

Usługi

Otwarcie usługi z widoku Osoby otworzy listę wszystkich wiadomości e-mail, które otrzymałeś z tej usługi.

Wyświetlacz jest posortowany na podstawie najnowszych wiadomości e-mail do najstarszych.

Jak mogę zobaczyć tylko Grupy i Kontakty?

Użyj filtra „Kontakty”, aby wyświetlić e-maile z grup i kontaktów.

Stuknij w Widok osób | Stuknij w górny pasek – środek | Łączność

Jak mogę zobaczyć tylko Usługi?

Użyj filtra „Usługi”, aby wyświetlić tylko Usługi.

Stuknij w Widok osób | Stuknij w górny pasek – środek | Usługi

Ten filtr wyświetli tylko wiadomości e-mail z usług, które są zgrupowane razem.

    Zobacz też