Co to jest folder skrzynki nadawczej?

Gdy wyślesz wiadomość e-mail, zostanie ona dostarczona zgodnie z łącznością sieciową i dostępnością systemu poczty odbiorcy. Dopóki wiadomość e-mail nie zostanie w pełni dostarczona, pozostanie w Skrzynce nadawczej. W przypadku utraty połączenia TypeApp automatycznie podejmie próbę ponownego wysłania po odzyskaniu połączenia. Po wysłaniu wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Wysłane, a Skrzynka nadawcza zostanie usunięta z tej poczty.

Możesz przeglądać swoje foldery za pomocą: Przeciągnij od lewej krawędzi lub dotykając logo w lewym górnym rogu i wybierając żądane konto. Wybierz Skrzynkę nadawczą

    Zobacz też