Treść powiadomienia - jak wyświetlić tylko niektóre szczegóły wiadomości w moich powiadomieniach?

Aby dowiedzieć się więcej o naszych innych funkcjach powiadomień, zobacz Dostosowywanie powiadomień.

    Zobacz też