Czy można dodać wiele kont?

Za pomocą TypeApp możesz skonfigurować wiele kont od wielu dostawców. Możesz uzyskać dostęp do każdego z nich osobno lub użyć Ujednoliconej skrzynki odbiorczej, aby zarządzać wszystkimi z jednego miejsca. Całkiem wygodne.

    Zobacz też