Gdzie będą odłożone / wykonane e-maile w innych klientach poczty / sieci / komputerze?

    Zobacz też