Jak usunąć grupę?

Aby usunąć grupę, dotknij zdjęcia awatara grupy na głównej liście widoku e-mail, a następnie naciśnij pole, w którym widzisz nazwę grupy. Na ekranie „Udostępnione informacje o grupie” :

  • Stuknij ikonę ołówka - usuń nazwę i Zapisz
  • Usuń również zdjęcie grupowe, dotykając go | dotknij ikony aparatu | Usuń zdjęcie grupowe.

Pamiętaj, że spowoduje to powrót do sugerowanego formularza grupowego .

Aby dowiedzieć się więcej o grupach, zobacz Co to są grupy?

    Zobacz też