Jak zarządzać załącznikami?

TypeApp umożliwia łatwe pobieranie , zapisywanie i wysyłanie załączników na żądanie.

Pobierz i wyświetl załącznik, dotykając szarego obszaru u dołu załącznika i czekając na jego pobranie. Załączniki są pobierane do domyślnego folderu przechowywania. Dotknij jeszcze raz, aby wyświetlić załącznik.

Zapisz załączniki tam, gdzie chcesz, otwierając pocztę | Stuknij załącznik do pobrania * | Zapisz jako (dotknij <, aby przejść do katalogów głównych) * | Użyj eksploratora folderów, aby wybrać folder, w którym chcesz zapisać.

Ustaw domyślny folder do zapisywania załączników, dotykając Więcej (ooo) * | Ustawienia globalne | Funkcje zaawansowane | Domyślna ścieżka pobierania * wybierz preferowany folder i wybierz .

Wysyłanie załącznika jest również proste w TypeApp . Stuknij ikonę Utwórz (lub Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim, Przekaż i podobne działania ) | dotknij pionowego menu z trzema kropkami na górnym pasku | Załącz plik .

Nie ma limitu rozmiaru załączników, jednak większość dostawców poczty e-mail ma pewne ograniczenia dotyczące całkowitego rozmiaru pojedynczej wiadomości, którą zezwalają na wysyłanie za pośrednictwem swoich serwerów. Zwykle mieści się w zakresie 10-25 MB. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą.

    Zobacz też