Jak wybrać, które wiadomości e-mail mają być grupowane?

Dzięki opcji klastra dostępnej w selektorze kont możesz wybrać poziom klastrowania, aby lepiej odpowiadał Twoim potrzebom.

Naciśnij środkowy górny pasek akcji na ekranie, na którym widać „v”, a następnie wybierz opcję Klastry | Wybierz jedno z poniższych ustawień.

  • Włączone - wszystkie osoby i usługi w Twojej skrzynce odbiorczej zostaną zgrupowane
  • Tylko usługi - tylko usługi lub biuletyny zostaną zgrupowane
  • Wyłączone - wiadomości e-mail nie będą grupowane

Dowiedz się więcej o klastrach i jak z nich korzystać.

    Zobacz też