Co to jest folder „Cała poczta” w Gmailu? Co to jest czynność archiwizacji dla Gmaila?

Gmail ma domyślny folder archiwum o nazwie Cała poczta, który wstępnie archiwizuje wszystkie wiadomości e-mail. Polecenie Archiwum dla Gmaila zasadniczo usunęło pocztę z Inbox i to wszystko (ponieważ jest już częścią All Mail ). To jest specyficzne zachowanie Gmaila.

Jeśli chcesz zmienić funkcję „Usuń”, aby archiwizowała również wiadomości e-mail zamiast przenosić je do folderu Kosz, możesz zmienić mapowanie folderów:

    Zobacz też