Jaka jest opcja synchronizacji dni? Jak mogę załadować więcej e-maili?

Nasze ustawienia dni do synchronizacji pozwalają kontrolować okres przechowywania i synchronizacji wiadomości e-mail na urządzeniu. Jeśli chcesz załadować starsze e-maile, po prostu zwiększ liczbę dni synchronizacji do szerszego przedziału czasowego.

    Zobacz też