Którego adresu e-mail użyć dla iCloud? Jak skonfigurować iCloud?

Aby zalogować się do iCloud z TypeApp, musisz użyć swojego adresu e-mail Apple ID, np. user@me.com lub user@icloud.com lub innej poczty przyznanej przez Apple.

Nie należy używać żadnego połączonego adresu e-mail, tak jak w przypadku Internetu, ponieważ TypeApp wymaga poświadczeń Apple Mail, aby połączyć się z pocztą za pomocą IMAP.

Możesz dodać nowe konto iCloud za pomocą: Więcej | Zarządzaj ustawieniami konta | + Dodaj konto | Dodaj inne konto | iCloud .

Użytkownicy iCloud (@icloud.com, @me.com lub @mac.com) muszą wygenerować hasło aplikacji, aby zalogować się na swoje konta w klientach poczty e-mail.

Jak włączyć hasło specyficzne dla aplikacji dla mojego konta iCloud w ciągu TypeApp

Musisz to zrobić w ustawieniach swojego konta iCloud, zobacz także: Kroki od Apple, aby włączyć hasło aplikacji

    Zobacz też