Jak skonfigurować konto tylko dla poczty przychodzącej?

Aby skonfigurować konto tylko dla przychodzących wiadomości e-mail, wykonaj następujące kroki:

  1. Zacznij konfigurować swoje konto, dotykając Więcej (ooo) | * Różne ustawienia konta | Dodaj konto | Dodaj inne konto | Inny adres e-mail * .
  2. Usuń zaznaczenie opcji Automatycznie dla konfiguracji ręcznych i Dalej .
  3. Wybierz typ konta: IMAP / Exchange / POP3.
  4. Umieść swoją nadchodzącą konfigurację jak zwykle i Dalej.
  5. Wpisz „coś”, najprawdopodobniej ustawienia dla jednego z innych kont dla konfiguracji SMTP (wychodzących) (Powstrzymaj się od używania własnego serwera poczty dla SMTP).
  6. Usuń zaznaczenie opcji Wymagaj logowania i Dalej .

    Zobacz też