Pchać

  • Czy powiadomienie otworzy aplikację?
  • Jakie działania są dostępne w powiadomieniach?
  • Aplikacja nie działa, czy będę otrzymywać powiadomienia o nowych e-mailach? Co to jest powiadomienie push? Czy popierasz Push?
  • Jak okresowo sprawdzać wiadomości e-mail? Jak ustawić interwał pobierania?
  • Nie otrzymujesz powiadomień push?
  • Jak wyłączyć powiadomienia na określony czas? Co to jest opcja Nie przeszkadzać?