Pchać

  • Czy powiadomienie otworzy aplikację?
  • Jakie działania są dostępne w powiadomieniach?
  • Aplikacja nie działa, czy będę otrzymywać powiadomienia o przychodzących nowych wiadomościach e-mail? Co to jest powiadomienie push? Czy wspierasz Push?
  • Jak okresowo sprawdzać e-maile? Jak ustawić interwał pobierania?
  • Nie otrzymujesz powiadomień push?
  • Jak wyłączyć powiadomienia na określony czas? Co to jest opcja Nie przeszkadzać?