Paski narzędzi menu &

  • Jakie są opcje menu przesuwania?
  • Jakie są opcje menu z trzema kropkami w widoku poczty?
  • Jakie są 3-kropkowe opcje menu w trybie tworzenia?
  • Jak włączyć tryb ciemny?
  • Jak zmienić czcionki i kolor w redagowaniu?
  • Jak dodać przyciski na dole wiadomości?