Konta

 • Których dostawców poczty e-mail wspierasz?
 • Co muszę zrobić, aby zacząć używać TypeApp?
 • Jak zmienić moje domyślne konto?
 • Jak usunąć konto?
 • Moje konto e-mail to POP3
 • Jakiego dostawcę powinienem wybrać z listy dostawców?
 • Czy można dodać wiele kont?
 • Co to jest ujednolicona skrzynka odbiorcza?
 • Jak zaktualizować hasło do mojego konta?
 • Jakie są tryby synchronizacji TypeApp?
 • Co to jest OAuth?
 • Jak zmienić rachunek bieżący? Jak przejść do / z ujednoliconego widoku skrzynki odbiorczej?
 • Jak wybrać konto do odznaki?
 • Jakie są opcje statusu innego konta?
 • Jak ustawić domyślne konto / adres e-mail do wysyłania w przypadku korzystania z ujednoliconej skrzynki odbiorczej?
 • Dodawanie konta Exchange
 • Jak ręcznie skonfigurować konto?
 • Foldery dla kont POP3
 • Jak usunąć wiadomości e-mail z serwera za pomocą kont POP3?
 • Yahoo OAuth - zaktualizuj uwierzytelnianie
 • Praca TypeApp Praca dla Ciebie | Dodawanie konta Gmail
 • Jak zaktualizować hasło do konta Gmail za pomocą protokołu OAuth?
 • Jak zaktualizować hasło na moim koncie Yahoo za pomocą OAuth?
 • Jak zaktualizować hasło do konta programu Outlook przy użyciu protokołu OAuth?