Synchronizacja kalendarza i kontaktów dla Exchange i Office 365

Synchronizacja kalendarza i kontaktów jest obsługiwana w TypeApp dla różnych serwerów wymiany.

Może być konieczne usunięcie i ponowne dodanie konta Exchange lub Office 365, dotykając Więcej ... | Różne ustawienia konta | Twoje konto Exchange | Edytuj konto, a następnie usuń konto .

Podczas dodawania konta Exchange, dotknij Dodaj inne konto | Wymiana | i zaznacz pole z napisem „ActiveSync”, a następnie kontynuuj, aby zakończyć dodawanie konta Exchange.

    Zobacz też