Jak dodać zdjęcie / wideo / PDF / dokumenty biurowe / inne załączniki?

TypeApp obsługuje dodawanie załącznika z bibliotek zdjęć, filmów, dokumentów, plików PDF i innych rodzajów załączników. TypeApp używa aplikacji rodzimych do otwierania przeglądarki odpowiedniej dla załącznika w punkcie końcowym odbierającym, w oparciu o preferencje odbiorcy.

    Zobacz też