Jak włączyć hasło aplikacji do mojego konta iCloud?

Apple wymaga, aby użytkownicy iCloud (@ icloud.com, @ me.com lub @ mac.com) wygenerowali hasło aplikacji, aby zalogować się na swoje konta na TypeApp.

Aby wygenerować hasło aplikacji, należy najpierw włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA). Aby włączyć 2FA, wykonaj poniższe czynności:

  1. Przejdź do My Apple ID - https://appleid.apple.com/account/home
  2. Wybierz Zarządzaj swoim Apple ID i zaloguj się.
  3. Wybierz Hasło i zabezpieczenia .
  4. W sekcji Weryfikacja dwuetapowa wybierz Rozpocznij i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    Zobacz też