Wat zijn VIP-meldingen?

Met VIP-meldingen kunt u een specifiek contact, zoals uw familie, vrienden of collega's, verschillende meldingsinstellingen geven, zodat ze gemakkelijker te onderscheiden zijn.

Om je VIP-meldingsinstellingen te wijzigen, tik je op Meer (ooo) | * Meldingen | VIP-meldingen | ofwel specifieke services (voor contacten zoals eBay, Twitter en Amazon) of Mijn contacten . *

Kies gewoon het contact en pas de melding aan:

  • VIP-meldingen instellen ** - Maakt het contact voor VIP-meldingen mogelijk
  • LED-lamp inschakelen - LED-lamp voor meldingen in- / uitschakelen.
  • Melding LED-kleur - Configureer de LED-lichtkleur.
  • Inkomend geluid - Inkomend geluid in- / uitschakelen.
  • Aangepaste inkomende geluiden - Als het geluid is ingeschakeld, kunt u een aangepast geluid uit de lijst kiezen.
  • Trillen - Trillen in- / uitschakelen.

** Opmerking: als u alleen meldingen wilt ontvangen van VIP-ingeschakelde contacten, kiest u in de normale weergave voor meldingen (Meer (ooo) | Meldingen ) onder Meldingsmodus voor Alleen VIP

    Zie ook