Wat is de prullenbak/archiefmap? Wat is het verschil tussen verwijderen en archiveren? Wat is Archief?

Archive bewaart de e-mail meestal in de Archiefmap, voor toekomstig gebruik. Verwijderen plaatst de e-mail gewoonlijk in een prullenbak, die periodiek wordt opgeschoond en op verzoek ook voor altijd handmatig kan worden verwijderd. U hebt toegang tot beide mappen vanuit het deelvenster Mappen.

U kunt uw mappen bekijken met: Veeg vanaf de linkerrand of door op het logo in de linkerbovenhoek te tikken en het gewenste account te kiezen. Kies Prullenbak/Archief .

    Zie ook