Waar is de map Spam in Yahoo?

Yahoo! gebruikt voor hetzelfde doel een map met de naam Bulk Mail in plaats van spam.

    Zie ook