Kan gratis email.it-accounts niet toevoegen

Vanaf 26 april 2021 bieden gratis email.it-accounts geen POP3- of IMAP-ondersteuning meer. Je hebt alleen toegang tot de inbox via webmail. BlueMail vereist POP3 OF IMAP om toegang te krijgen tot uw account.

    Zie ook