Hoe afbeeldingen comprimeren op TypeApp bij het verzenden als bijlage?

Nadat u op Verzenden hebt getikt in een e-mail met een afbeeldingsbijlage die groter is dan 500 kb, wordt u gevraagd om 'Berichtgrootte verkleinen' naar Klein, Gemiddeld of Werkelijke grootte om de afbeelding te comprimeren of in de oorspronkelijke grootte te verzenden.

    Zie ook