Wat zijn de kleuren voor de accounts? Hoe de accountkleur te veranderen?

Om eenvoudig te identificeren bij welk account elke e-mail hoort, kunt u een kleur per account toewijzen. Deze accountkleur verschijnt in de Unified Folders per e-mail en ook in de Accountlade.

    Zie ook