Hva er VIP-varsler?

Med VIP-varsler kan du gi en spesifikk kontakt, for eksempel familie, venner eller kolleger, forskjellige varslingsinnstillinger, slik at de blir lettere å skille mellom.

For å endre innstillingene for VIP-varsling, trykk på Mer (ooo) | * Varsler | VIP-varsler | enten spesifikke tjenester (for kontakter som eBay, Twitter og Amazon) eller Mine kontakter . *

Bare velg kontakten og tilpasse varselet:

  • Angi VIP-varsler ** - Aktiverer kontakten for VIP-varsler
  • Aktiver LED-lys - Deaktiver / Aktiver LED-lys for varsler.
  • Varsel LED-farge - Konfigurer LED-lysfarge.
  • Innkommende lyd - Deaktiver / Aktiver innkommende lyd.
  • Egendefinerte innkommende lyder - Hvis lyden er aktivert, kan du velge en tilpasset lyd fra listen.
  • Vibrere - Deaktiver / aktiver vibrasjon.

** Merk: Hvis du bare vil motta varsler fra VIP-aktiverte kontakter, velger du Bare VIP i vanlig varslingsvisning (Mer (ooo) | Varsler ) under Varslingsmodus.

    Se også