Hva er papirkurven / arkivmappen? Hva er forskjellen mellom slett og arkiv? Hva er Arkiv?

Arkiv holder vanligvis posten i arkivmappe, for fremtidig referanse. Delete legger ofte posten i en papirkurvmappe, som periodisk blir renset, og som også kan slettes manuelt for alltid etter behov. Du kan få tilgang til begge disse mappene fra mapperuten.

Du kan vise mappene dine ved å bruke: Sveip fra venstre kant eller ved å trykke på logoen øverst til venstre og velge ønsket konto. Velg søppel / arkiv .

    Se også