Hvordan synkronisere mapper / etiketter med IMAP-kontoen min?

TypeApp viser alle IMAP-mappene til kontoen din slik de finnes på leverandørens server.

Hvis du ikke ser en mappe i TypeApp som finnes på leverandørens server, må du kanskje aktivere den for IMAP.

For eksempel, for å aktivere Gmails etiketter / mapper, se dette under 'Vis mapper i Gmail'.

Merk: Vi planlegger å støtte klientregler som lar deg filtrere bestemte ord i emnet eller brødteksten til e-posten, eller domener i avsenderadressen og tilordne dem til en mappe (for eksempel en brukermappe eller spam-mappen) .

    Se også