Hvordan ser du statusen for sendte meldinger?

Øverst på e-postlisten har du et søkefelt, under den ruten ser du en statusstatuslinje. Når du sender en e-post, kan du se at den er live-status.

E-post som ikke er sendt kan enten vises i utboks- mappen (for forbigående feil) eller utkast- mappen for permanente feil vi mottar fra e-postleverandøren din.

    Se også