Hva er svartekststil?

Når du svarer på en e-post, vises den opprinnelige e-posten ofte med en innledning som gir litt kontekstuell informasjon om den e-posten.

Det er to vanlige stiler:

  • Mobiloverskrifter (Gmail-stil) - Den ene TypeApp som hittil er brukt, og er egentlig en linjetur som erklærer hvem som sendte den opprinnelige e-posten og når.
  • Fullstendige overskrifter (Outlook-stil) - En mer utdypet stil, der avsender og mottakere vises hver som en overskrift.

    Se også