Hva er pilen på avsenderens avatar / bilde? Hvordan merke en post med høy prioritet?

    Se også