Hva er forskjellen mellom å merke en e-post som ferdig og markere som lest?

    Se også