Hva er venstre sirkel / bilde / bokstaver i postlistevisning? Hvordan fjerne avsenders avatar / bilde?

    Se også