Hvordan komprimere bilder på TypeApp når du sender som vedlegg?

Etter å ha trykket på Send på en e-post med et vedlegg som er større enn 500 kb, blir du bedt om å 'Redusere meldingsstørrelse' til enten liten, middels eller faktisk størrelse for å komprimere bildet eller sende det i original størrelse.

    Se også