Trykk

  • Hvilke handlinger er tilgjengelige på varslinger?
  • Ville varslingen åpne applikasjonen?
  • Søknaden kjører ikke. Får jeg varsler om innkommende nye e-postmeldinger? Hva er pushvarsling? Støtter du Push?
  • Hvordan kan du se etter e-post med jevne mellomrom? Hvordan stille inn hentingsintervallet?
  • Mottar du ikke push-varsler?
  • Hvordan deaktivere varsler for gitte tider? Hva er alternativet Ikke forstyrr?