Grupper

  • Opprette og fjerne en gruppe
  • Navngi en gruppe og sette et bilde
  • Hvordan sende en e-post til en gruppe?
  • Hva er foreslåtte grupper?
  • Hva er gruppepost, hvordan kan jeg bruke det?
  • Hvordan sletter jeg en gruppe?