Hvordan gjør jeg operasjoner på flere e-poster, i bulk? Hvordan arkiverer / sletter / merker jeg som lest flere e-poster?

Du kan utføre en handling på flere e-poster samtidig ved å bruke Multi Edit- modus.

    Se også