Što radi prekidač People Toggle Switch?

Prekidač People koji se nalazi u gornjem desnom kutu brz je i jednostavan način sakrivanja Usluga s popisa pošte. Pritiskom na preklopni prekidač, sve su usluge skrivene s popisa pošte, ostavljajući samo e-poštu od osoba ili grupa. Sakrivanjem usluga s popisa pošta, puno je lakše kretati se pristiglom poštom i omogućuje vam pronalazak e-adresa koje su vam potrebne od ljudi s kojima želite razgovarati.

    Vidi također