Kako pregledati privitke?

Kada pregledavate e-poštu s privicima, dodirnite je da biste je započeli s preuzimanjem jer TypeApp ne preuzima automatski vaše privitke kako bi uštedio mrežne resurse. Dodirnite jednom da započnete preuzimanje, a kada se završi, ponovo dodirnite privitak da biste ga pogledali odgovarajućim preglednikom ili dodirnite sivu traku da biste ga spremili.

    Vidi također