Koji su filtri na izborniku gornje trake?

Filteri vam omogućuju brzo pronalaženje važnih poruka iz vaših kontakata, usluga, pa čak i poruka koje niste pročitali.

  • Sve - prikazuje sve adrese e-pošte u Inbox inc. Gotovo, odgodi itd.
  • Nepročitano - prikazuje nepročitane e-adrese, tako da nikada nećete propustiti nijednu poslanu e-poštu.
  • Sa zvjezdicom - prikazuje sve vaše važne e-adrese sa zvjezdicom, označene i označene.
  • Dolazne (samo za Android) - slično filtru "Sve", bez odgođenih i gotovih e-adresa, tako da se ne miješaju s ostatkom vaših e-adresa.

Saznajte kako promijeniti zadani filtar.

    Vidi također